Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke donderdag vanaf 20.00 uur. De vergaderingen van de raad zijn openbaar, iedereen kan erbij zijn. U bent van harte welkom aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. Op Raad Live kunt u de vergadering ook via internet volgen.

U kiest de leden van de gemeenteraad. U leest en hoort over de raadsvergaderingen. Maar wat doet een raadslid eigenlijk? En hoe verloopt zo’n vergadering? De gemeenteraad nodigt u uit om als ‘Gast van de raad’ een vergadering te bezoeken. Loop mee met een raadslid en bekijk het raadswerk van dichtbij.

Wat doet de gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
  • De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente, geeft aan waaraan het geld mag worden besteed en wat daarvoor gedaan moet worden;
  • De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van het beleid. Is er gedaan wat de raad wilde en heeft het niet meer gekost?

Wie zitten er in de gemeenteraad

De gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp bestaat uit 31 leden, die om de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen worden gekozen. Wie dat zijn vindt u op de pagina samenstelling gemeenteraad.

Uw mening telt! Vertel het de raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de gemeente. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vindt uw inbreng belangrijk. Laat uw stem horen: vertel het de raad! Dat kan op verschillende manieren:

Schrijf ons

Heeft u een vraag aan de gemeenteraad of wilt u reageren op een onderwerp op de agenda van de raad?
- Mail uw vraag of reactie naar griffie@pijnacker-nootdorp.nl
- Of stuur een brief naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. de gemeenteraad/griffie, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.
De griffie plaatst uw reactie bij de ingekomen brieven of bij het betreffende agendapunt op de website. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening. Wilt u dit niet, laat het ons dan weten.

Terug naar boven

Zoek de fracties op

De fracties van de politieke partijen vergaderen in de regel op maandagavond. Wilt u met een of meerdere fracties spreken? Neem dan contact op met de fractievoorzitter van de betreffende partij.
De contactgegevens vindt u op onze website www.pijnacker-nootdorp.nl/gemeenteraad.

Terug naar boven

Spreek in

Inspraak betekent dat u uw mening kunt geven over een voorstel of onderwerp. Iedereen die zelf geen lid is van de gemeenteraad kan maximaal vijf minuten inspreken bij de beeldvormende raadssessies. Bij de oordeelvormende raadssessie kunt u inspreken als het onderwerp niet eerder is besproken in een raadssessie of wanneer u over het geagendeerde onderwerp nog niet heeft ingesproken. In de besluitvormende raadssessies kunt u niet inspreken. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan moet u zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadssessie aanmelden bij de griffie, telefonisch via 14015 of per mail griffie@pijnacker-nootdorp.nl.
Bent u niet in de gelegenheid te komen inspreken? Dan kunt u natuurlijk ook schriftelijk reageren.

Terug naar boven

Dien een zienswijze in

Bij de gemeente liggen geregeld ruimtelijke plannen ter inzage. U kunt door het indienen van een inspraakreactie of zienswijze aan de voorkant van het besluitvormingsproces laten weten wat u van de nieuwe plannen vindt.

Terug naar boven

Kom naar een hoorzitting

Indieners van een zienswijze kunnen tijdens een hoorzitting een toelichting geven op hun zienswijze. Zij worden hiervoor per brief door de gemeenteraad uitgenodigd. Deze sprekers kunnen hun zienswijze toelichten (maximaal 5 minuten per spreker) en raadsleden kunnen vragen aan hen stellen. Het college is tijdens deze hoorzittingen alleen als toehoorder aanwezig.

Terug naar boven

Doe een voorstel via een burgerinitiatief

Vindt u dat de gemeenteraad een concreet onderwerp moet bespreken? Leg uw voorstel voor aan de gemeenteraad via een burgerinitiatief. Wanneer uw voorstel aan de spelregels voldoet komt het op de agenda van de raad. Meer informatie vindt u op de website www.pijnacker-nootdorp.nl/burgerinitiatief.

Terug naar boven

Flyer

Alles nog eens op uw gemak teruglezen? Download de flyer.

Nieuwsbrief van de gemeente

Wilt u op de hoogte blijven van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het laatste nieuws uit de gemeente? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'wekelijks gemeentenieuws'.

Laatst gewijzigd