Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gemeenteraad

Raadszaal 2017 Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad vergadert elke donderdag vanaf 20.00 uur. De vergaderingen van de raad zijn openbaar, iedereen kan erbij zijn. U bent van harte welkom aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.
Via Raad Live kunt u de vergadering ook live via internet volgen.

Inspreken

Bent u betrokken bij een bepaald onderwerp op de raadsagenda? En wilt u daar uw mening over geven? Dan kunt u maximaal 5 minuten inspreken in de beeldvormende raadsvergadering.
Meld u zich uiterlijk 48 uur voor het begin van de vergadering aan bij de griffie. Dat kan telefonisch via 14 015 of of per e-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

U kunt alleen inspreken in de oordeelvormende vergadering als óf het onderwerp nog niet eerder is behandeld óf u er nog niet eerder over heeft ingesproken.
U kunt niet inspreken in de besluitvormende vergadering.

Uw mening telt! Vertel het de raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de gemeente. De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp vindt uw inbreng belangrijk. Laat uw stem horen: schrijf, zoek de fracties op, spreek in, dien een zienswijze in, kom naar een hoorzitting of doe een voorstel via een burgerinitiatief.

Flyer

Ging de video te snel? Wilt u alle mogelijkheden nog eens op uw gemak teruglezen? Download de flyer:

Wat doet de gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
  • De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente, geeft aan waaraan het geld mag worden besteed en wat daarvoor gedaan moet worden;
  • De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van het beleid. Is er gedaan wat de raad wilde en heeft het niet meer gekost?

Wilt u een keer gast van de raad zijn?

Lees dan het onderstaande document.

Nieuwsbrief van de gemeente

Wilt u op de hoogte blijven van de vergaderingen van de gemeenteraad en van het laatste nieuws uit de gemeente? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief 'wekelijks gemeentenieuws'.

Laatst gewijzigd

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..