Onderzoek Asielopvang en woningen voor lokale woningzoekenden

In Nederland is een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en dat zorgt voor hele vervelende situaties. Vorig jaar moesten veel asielzoekers zelfs meerdere nachten buiten slapen. De vraag van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) naar meer tijdelijke opvanglocaties is daardoor groot.

Pijnacker-Nootdorp wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daarom onderzoekt de gemeente op dit moment of er binnen Pijnacker-Nootdorp een opvanglocatie voor 150 tot 300 asielzoekers kan komen, voor minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Tegelijkertijd wil de gemeente tijdelijke woningen plaatsen voor lokale starters en spoedzoekers. Op die manier leveren we niet alleen een bijdrage aan de oplossing voor het maatschappelijke probleem rondom asielopvang, maar bieden we ook mogelijkheden aan lokale woningzoekenden.

Hoe voert de gemeente dit onderzoek uit?

Of er daadwerkelijk een asielopvang komt in Pijnacker-Nootdorp, hangt af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. Dit deel van het onderzoek ligt bij de gemeente, in samenwerking met het COA en de provincie. Ook wordt onderzocht wat we binnen de gemeente maatschappelijk aankunnen. Daarom worden naast inwoners ook organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Hoe kan ik meedenken?

Inwoners konden in november 2023 meedenken door een vragenlijst in te vullen. Hierin kon u aangeven welke kansen u ziet bij de mogelijke asielopvang in combinatie met tijdelijke huisvesting voor lokale woningzoekenden. En of u misschien bepaalde zorgen of tips heeft die u ons mee wilt geven? Deze vragenlijst is inmiddels gesloten. In januari 2024 worden de uitkomsten van deze vragenlijst hier gepubliceerd.

Wanneer het locatieonderzoek is afgerond, waarschijnlijk in januari of februari 2024, wordt een voorkeurslocatie bekendgemaakt. Vervolgens zal de gemeente inwoners en met name omwonenden opnieuw betrekken door middel van een informatiebijeenkomst en het instellen van een klankbordgroep. Wanneer alle ideeën, zorgen en adviezen zijn verzameld, worden deze teruggekoppeld aan de inwoners.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Alle uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in het ‘Uitvoeringsplan opvang Asielzoekers’. In het voorjaar van 2024 beslist de gemeenteraad of zij akkoord zijn met dit plan.

Meer weten?

We doen ons best om u goed op de hoogte te houden, maar we kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.

Hieronder vindt u veel informatie, maar heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen.

Veelgestelde vragen

Donderdag 29 juni 2023 stemde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om asielzoekers voor de duur van minimaal 5 en maximaal 10 jaar op te vangen. Uitgangspunt is dat er minimaal 150 en maximaal 300 plekken worden gerealiseerd. Tegelijkertijd wil de gemeente op dezelfde locatie tijdelijke woningen creëren voor lokale starters en spoedzoekers.

Of er daadwerkelijk een asielopvang in Pijnacker-Nootdorp komt, hangt af van het haalbaarheidsonderzoek naar geschikte en beschikbare locaties. Dit deel van het onderzoek ligt bij de gemeente, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de provincie. Daarnaast wordt onderzocht wat we binnen de gemeente maatschappelijk aankunnen. Daarom worden organisaties als de SWOP, de bibliotheek, de Raden van Kerken, het onderwijs en de politie gevraagd om mee te denken.

Inwoners konden in eerste instantie meedenken door een vragenlijst in te vullen. Wanneer het locatieonderzoek is afgerond, wordt een voorkeurslocatie bekendgemaakt. Vervolgens zal de gemeente inwoners en met name omwonenden opnieuw betrekken door middel van een informatiebijeenkomst en het instellen van een klankbordgroep.

Hiermee wil onze gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, nu het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland steeds groter wordt. Tegelijkertijd wil de gemeente tijdelijke woningen plaatsen voor starters en spoedzoekers. Op die manier leveren we niet alleen een bijdrage aan de oplossing voor het maatschappelijke probleem rondom asielopvang, maar bieden we ook mogelijkheden voor lokale woningzoekenden.

Uitgangspunt is dat er minimaal 150 en maximaal 300 plekken worden gerealiseerd voor asielzoekers en evenveel plekken voor starters en spoedzoekers.

Het college onderzoekt de meningen en ideeën die leven bij inwoners en ondernemers, wat we maatschappelijk aankunnen binnen de gemeente en of er een geschikte locatie beschikbaar is. Aan de hand van de uitkomsten, wordt een uitvoeringsplan opvang asielzoekers’ opgesteld. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over dit plan.

In maart 2024 verwacht de gemeenteraad te kunnen besluiten over het ‘uitvoeringsplan opvang asielzoekers’, dat op basis van het onderzoek wordt opgesteld. Zorgvuldigheid staat voorop.

Spoedzoekers zijn woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak.

Ja, gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment 74 asielzoekers op in Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Crisisopvang voor asielzoekers.