Informatie over Wet open overheid (Woo)

Woo is de afkorting voor Wet open overheid.  Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De Woo vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de Woo heeft u nog meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Woo-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Openbare informatie

Bent u benieuwd welke plannen uw buurman of de gemeente heeft met het stuk grond dat naast uw woning ligt? Of wilt u weten wat er in de gemeenteraad besproken is? Maar weet u niet waar u deze informatie kan vinden? Zie dan de onderstaande links naar pagina’s op deze website.

Gemeenteraad

Financiën

Regelgeving

Beleidsnota’s

  • Voorbereiding en evaluatie (link volgt later)

Gemeenschappelijke regelingen

  • Gemeenschappelijke regelingen openbare lichamen (o.a. Avalex en GGD Haaglanden), samenwerkingen, ontwerpbegrotingen zijn zowel in te zien op overheid.nl.

Bestemmingsplannen, ontwerpen, besluiten en bekendmakingen

Omgevingsvergunningen, bouwtekeningen en grondonderzoeken

  • De documenten die afgegeven zijn voor 1 januari 2002 kunt u inzien bij het Stadsarchief van Delft.
  • Documenten die na 1 januari 2002 zijn afgegeven kunt u inzien op het gemeentekantoor in Pijnacker. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 015 of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Veel informatie staat al op onze website. Vindt u toch niet wat u zoekt? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 015 of stuur een e-mail naar woo@pijnacker-nootdorp.nl . De contactpersoon Woo kan u verder helpen.