Crisisnoodopvang voor asielzoekers

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Daarom moet de Veiligheidsregio Haaglanden 450 crisisnoodopvang plekken realiseren voor de periode van september tot en met 31 december 2022. De Veiligheidsregio doet een dringend beroep op de regiogemeenten om een bijdrage te leveren aan de crisisnoodopvang, om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp realiseert daarom 24 crisisnoodopvang plekken in Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp, als bijdrage aan de regionale opgaven. 

Vraag en antwoord

Voor deze crisisnoodopvangplekken kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige maatschappelijke ondersteuning in het hotel. Waar nodig vullen we deze aan. De inzet van tolken, de basisgezondheidszorg en het onderwijs wordt georganiseerd en gefinancierd door het COA. Gezien de beperkte grootte van de groep, kan het zijn dat het COA dit niet zelf organiseert. In dat geval doet onze gemeente dit samen met de gemeente Den Haag.

Het Rijk (het COA) vergoedt alle kosten die de gemeenten moeten maken voor de realisatie van crisisnoodopvang. Gezien de administratieve verwerking is het wel nodig dat de gemeente de kosten voorschiet. Voor de crisisnoodopvang worden in het Hotel Van der Valk 12 kamers beschikbaar gesteld voor de maanden oktober tot en met december 2022. De kosten hiervan worden geschat op totaal € 270.000.Voor deze crisisnoodopvangplekken kan gebruik worden gemaakt van de reeds aanwezige maatschappelijke ondersteuning in het hotel. De inzet van tolken, de basisgezondheidszorg en het onderwijs wordt gefinancierd door het COA.

In AZC’s komen ook veel mensen met verschillende afkomst en culturele achtergrond samen. Om de leefbaarheid in het hotel te waarborgen, wordt de samenstelling van deze groep zoveel mogelijk afgestemd op de huidige bewoners in de gemeentelijk opvang. De Oekraïense vluchtelingen zijn met name vrouwen met kinderen.

De planning is nu tot en met 31 december 2022. Dit hangt af van hoe snel er extra AZC locaties door het COA worden gerealiseerd.  

De gemeente gaat ervan uit dat het COA de noodopvang omzet in reguliere opvang, elders in Nederland.

Voor de asielzoekers organiseert de gemeente alleen crisisnoodopvang in hotel Van der Valk Nootdorp.

Er is doorlopend contact en afstemming met het COA, Van der Valk en de gemeente. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving.

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Zij moeten zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte. En privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal.

  • Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten door vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling kan niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.
  • Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt. Maar die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet heeft erkend als vluchteling. Asielzoekers die de IND als vluchtelingen erkent krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. En heten in Nederland ook wel statushouders of vergunninghouders. 
  • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen en werken binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. 

De mensen die in de opvang wonen, mogen zich vrij bewegen in de gemeente. Wanneer de asielzoekers op de locatie komen, dan krijgen ze informatie over hun rechten en plichten. In de noodopvang gelden regels. De bewoners ontvangen die regels in hun eigen taal. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen verblijf. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan op en buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een nuttige tijdsbesteding. Asielzoekers mogen ook beperkt werken. Benieuwd hoe het leven in een azc er uit ziet? Kijk op de website van het COA.

De gemeente voldoet met 24 crisisnoodopvang plekken aan de taakstelling vanuit de Veiligheidsregio. Het COA maakt in sommige gevallen ook afspraken over noodopvang buiten de gemeenten om, rechtstreeks met hotelketens.