Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u de lokale verordeningen en beleidsregels van Pijnacker-Nootdorp? Lokale wet- en regelgeving van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt u op de landelijke website overheid.nl.

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Deze worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

Overig beleid

Beleidsnota’s en visies vindt u op de betreffende themapagina’s onder Direct regelen en Informatie.

Zie ook