Lokale wet- en regelgeving

Verordeningen en beleidsregels

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Verordeningen worden vastgesteld door de gemeenteraad.

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

Zoekt u de lokale verordeningen en beleidsregels van Pijnacker-Nootdorp? Lokale wet- en regelgeving van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt u op de landelijke website overheid.nl.

Overig beleid

Beleidsnota’s en visies vindt u onder de kopjes Beleid van de betreffende onderwerpen. Kies het gewenste onderwerp op Direct regelen en Informatie.

Zie ook