Auditcommissie

De gemeenteraad moet de gemeentelijke organisatie kunnen controleren. Hiervoor heeft de gemeenteraad de auditcommissie in het leven geroepen.

De auditcommissie ondersteunt de gemeenteraad bij financieel technische onderwerpen. Het is een afstemmingsoverleg over onderwerpen die vooral te maken hebben met de accountant. De auditcommissie brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeenteraad.  

Wat zijn de taken van de auditcommissie?

  • Afstemmen jaarlijkse onderzoeksprogramma door de accountant; 
  • Adviseren over (tussentijdse) rapportages en andere verslagen van de accountant; 
  • Evalueren van de werkzaamheden van de accountant; 
  • Toezicht houden op de kwaliteit van interne en externe financiële rapportages en het bespreken accountantsrapporten, programmaverantwoording e.d.; 
  • Bespreken van het controleprotocol en opdrachtverstrekking, managementletter en rapport van bevindingen; 
  • Bespreken van de door de griffier beheerde raadsbudgetten; 
  • Kascontrole van de jaarlijkse verantwoording van de fractiegelden.
     

Wie zitten in de auditcommissie? 

Voorzitter

A.B. (Anne) Volkers

Raadslid CDA

Leden

D.T.C. (Damiën) van Herk

Raadslid Eerlijk Alternatief

A.W.C. (Annemieke) Hulsbergen

Raadslid Partij voor de Dieren

J.W.W. (Jan-Willem) Maas

Raadslid Progressief PN

P. (Paul) Turion

Raadslid VVD

Griffier

J.P. (Jorden) van der Haas

Raadsadviseur/ 1e plv Griffier en secretaris Rekenkamercommissie