Contactgegevens griffie

Wilt u iets vragen aan de griffie? Een brief sturen aan de raad, of u aanmelden voor het inspreekrecht? Hieronder vindt u de contactgegevens van de griffie.

Bezoekadres: Oranjeplein 1, Pijnacker 
Postadres: Postbus 1, 2640 AA Pijnacker 
tel. 14 015 
E-mail:  griffie@pijnacker-nootdorp.nl