Wie werken er bij de griffie

De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie valt de griffie rechtstreeks onder de gemeenteraad en niet  onder de gemeentesecretaris als hoofd van de organisatie.

Samenstelling griffie

J.P. (Jorden) van der Haas

Raadsadviseur/ 1e plv Griffier en secretaris Rekenkamer

A. (Anne) van der Harst

Raadsadviseur / 2e plv Griffier