Gemeenteraad

Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente, geeft aan waaraan het geld mag worden besteed en wat daarvoor gedaan moet worden. Ook controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van het beleid. Is er gedaan wat de raad wilde en heeft het niet meer gekost?