Amendement

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een raadsvoorstel. Bijvoorbeeld een voorgesteld besluit, verordening, plan en/of beleidsnota.

Een amendement kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement gebeurt door een lid van de gemeenteraad. 

Een overzicht van alle amendementen vind u in het Raadsinformatiesysteem.