Inspreken

Bent u betrokken bij een bepaald onderwerp? En wilt u daar uw mening over geven in de vergadering van de gemeenteraad? Dan kunt u inspreken. Het inspreekrecht verschilt per soort vergadering.

Beeldvormende raadsvergadering

U kunt u maximaal 5 minuten inspreken in de beeldvormende raadsvergadering. Inspreken kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan.

Oordeelvormende raadsvergadering

U kunt alleen inspreken in de oordeelsvormende vergadering als:

  • óf het onderwerp nog niet eerder is behandeld;
  • óf u er nog niet eerder over heeft ingesproken.

Verder kunt u tijdens de oordeelvormende vergadering alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.

Besluitvormende raadsvergadering

U kunt in de besluitvormende vergadering alleen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Aanmelden

Uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering meldt u zich aan bij de griffie. Dat kan telefonisch via 14 015 of via een e-mail:  griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Tips bij het inspreken

  • Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent.
  • Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Dit kunt u ondersteunen met een handtekeningenlijst.
  • U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. Let daar goed op bij uw voorbereiding. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op.
  • Als u dat wilt, kunt u uw verhaal op papier met vermelding van uw contactgegevens naar de griffie sturen. De griffie deelt uw informatie met de raadsleden, zodat zij zich goed op uw inspraak kunnen voorbereiden.
  • Let op uw taalgebruik. Houd er rekening mee dat de vergadering rechtstreeks wordt uitgezonden.