Inspreken

Bent u betrokken bij een bepaald onderwerp op de raadsagenda? En wilt u daar uw mening over geven in de vergadering van de gemeenteraad? Dan kunt u inspreken. Het inspreekrecht verschilt per soort vergadering.

U kunt u maximaal 5 minuten inspreken in de beeldvormende raadsvergadering.

U kunt alleen inspreken in de oordeelsvormende vergadering als

  • óf het onderwerp nog niet eerder is behandeld;
  • óf u er nog niet eerder over heeft ingesproken.

U kunt niet inspreken in de besluitvormende vergadering.

Aanmelden

Uiterlijk 48 uur voor het begin van de vergadering meldt u zich aan bij de griffie. Dat kan telefonisch via 14 015 of via een e-mail:  griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Tips bij het inspreken

  • Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent.
  • Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Dit kunt u ondersteunen met een handtekeningenlijst.
  • U heeft maximaal 5 minuten spreektijd, houd het daarom kort. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op.
  • Zet uw verhaal op papier met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren.
  • Let op uw taalgebruik. Houd er rekening mee dat de vergadering live uitgezonden worden.