Motie

Met een motie kan een raadslid een discussiepunt voorleggen aan de raadsvergadering. De gemeenteraad beslist of een motie wel of niet wordt aangenomen. Alle leden van de gemeenteraad kunnen een motie indienen. 

Met een motie kan een raadslid de gevoelens (inhoudelijk, procedureel, politiek) van de raad laten uitspreken over een agendapunt. Daarmee kan het college of raad aangezet worden tot een handeling.

Gaat de motie niet over een onderwerp dat op de agenda staat? Dan noemen we het een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’.

Een overzicht van alle moties vind u in het Raadsinformatiesysteem