Fractieleden van buiten de raad

De raadsleden laten zich ondersteunen door fractieleden van buiten de raad. Die zijn niet in de gemeenteraad gekozen. Zij mogen namens hun fractie wel het woord voeren tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende vergaderingen.

J.A.M. (John) van Dijk

Fractielid van buiten de raad Eerlijk Alternatief

H. (Harry) Wever

Fractielid van buiten de raad D66

W.J. (Willem-Jan) Niermeijer

Fractielid van buiten de raad VVD

M. (Mirjam) Hubert

Fractielid van buiten de raad Progressief PN

T.K. (Tim) Geutjes

Fractielid van buiten de raad Progressief PN

L. (Luuk) Bollen

Fractielid van buiten de raad CDA

N.F.M. (Nick) Kerklaan

Fractielid van buiten de raad Gemeentebelangen

P. (Paul) Kuipers

Fractielid van buiten de raad Gemeentebelangen

A. (Ad) Verduijn

Fractielid van buiten de raad Trots

M.L.D. (Merryl) van Zielst

Fractielid van buiten de raad Trots

A.W.C. (Annemieke) Hulsbergen

Fractielid van buiten de raad Partij voor de Dieren

N.P.L. (Nicky) Freriks

Fractielid van buiten de raad Partij voor de Dieren

C. (Cock) Weerheim Phzn

Fractielid van buiten de raad ChristenUnie-SGP