Fractieleden van buiten de raad

De raadsleden laten zich ondersteunen door fractieleden van buiten de raad. Die zijn niet in de gemeenteraad gekozen. Zij mogen namens hun fractie wel het woord voeren tijdens de beeldvormende bijeenkomsten en oordeelsvormende vergaderingen.

C. (Kees) van den Berg

Fractielid van buiten de raad CDA

D.S. (Dilara) Gök

Fractielid van buiten de raad Progressief PN

D.W. (Daan) Zwart

Fractielid van buiten de raad VVD

J.T. (Jim) Verdegaal

Fractielid van buiten de raad D66

M.D.F. (Marvin) Hendrikse

Fractielid van buiten de raad Eerlijk Alternatief

P. (Paul) Kuipers

Fractielid van buiten de raad Gemeentebelangen

R. (Rob) van der Welle

Fractielid van buiten de raad ChristenUnie-SGP

Y.R. (Yvonne) Verhoeff

Fractielid van buiten de raad Partij voor de Dieren