Schriftelijke vragen

Wil een raadslid meer duidelijkheid over zaken waar het college van burgemeester en wethouders over gaat? Of uitleg over een besluit dat door het college is genomen? Dan kan het raadslid een schriftelijke vraag stellen aan het college.

Ook kan een raadslid informatieve of technische vragen stellen over bijvoorbeeld:

  • feitelijke informatie over stukken en procedures;
  • achtergrondinformatie;
  • inzage in stukken.

Een overzicht van alle vragen van fracties vindt u onder Documenten > Ingekomen stukken in het Raadsinformatiesysteem. De antwoorden op de vragen van de fracties vindt u ook in het Raadsinformatiesysteem.