Budgetrecht

Raadsleden kunnen het college van burgemeester en wethouders machtigen om financiële uitgaven te doen in inkomsten te verwerven.