Mondelinge vragen tijdens commissie/raad

Wil een raadslid meer duidelijkheid over onderwerpen waar haast bij geboden is? Die gaan over het besturen van de gemeente en waarbij het openbaar belang in het geding is? Dan kan het raadslid tijdens de raadsvergadering een mondelinge vraag stellen aan het college.

Ook als een raadslid wil weten hoe het college denkt over actuele en politiek belangrijke onderwerpen, kan het een mondelinge vraag stellen tijdens de vergadering.