Agendacommissie

De agendacommissie vergadert om de voorlopige agenda’s voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad vast te stellen. Tijdens hun vergadering bepaalt de commissie welke onderwerpen op de agenda komen en in welke volgorde. 

In de agendacommissie zitten vier raadsleden en de burgemeester. Deze raadsleden zijn voorzitter van de beeld- en oordeelsvormende vergaderingen. De burgemeester zit de besluitvormende vergadering voor. De griffie is voor de advisering en uitvoering bij de vergadering aanwezig. De vergaderingen zijn niet openbaar maar na elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld en openbaar gemaakt. 

Wie zitten in de agendacommissie? 

Voorzitter

C. (Cock) Weerheim Phzn

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

Leden

A.H.K. (Carla) van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

A.R. (Lex) Kroese

Raadslid D66

J.H. (Janno) Meijer

Raadslid CDA

Griffier

S.C. (Sabine) Kijzers

Raadsadviseur – 2e plv Griffier