Terug naar de vorige pagina

Björn (B.D.) Lugthart

Burgemeester

Verantwoordelijkheden

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie

Nevenactiviteiten

 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD en VT
  • ambtshalve
 • Voorzitter Ledenraad Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden
  • ambtshalve
 • Voorzitter Bestuurlijke Watertafel Delfland
  • ambtshalve
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting KDC Aandachtslab Rijswijk
  • onbezoldigd