Terug naar de vorige pagina

Björn (B.D.) Lugthart

Burgemeester

Verantwoordelijkheden

 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Juridische zaken
 • Handhaving

Nevenactiviteiten

 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD en VT
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
  • ambtshalve