Burgerinitiatief

Als inwoner van Pijnacker-Nootdorp kunt u via een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen. 

Stel, u heeft een goed idee en een enthousiaste groep ‘medestanders’ gevonden. U kunt de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over uw voorstel, zoals een sportveld in uw buurt, betere straatverlichting in uw wijk of een duurzame aanpak van zwerfvuil. 

Spelregels

Voor het indienen van een burgerinitiatief gelden de volgende spelregels:  

  • U bent 16 jaar of ouder en woont in Pijnacker-Nootdorp. Dus ook jongeren die iets belangrijk genoeg vinden om een burgerinitiatief in te dienen bij de raad, hebben deze mogelijkheid en zijn van harte welkom. 
  • Het voorstel wordt door ten minste 10 inwoners ondersteund. 
  • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten. 
  • Het mag niet gaan over de gemeentelijke organisatie, procedures, begroting, belasting, personen of over onderwerpen waarover de raad korter dan 2 jaar een besluit heeft genomen. 
  • U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen. 
  • U maakt globaal een overzicht van wat uw voorstel gaat kosten. 

Verordening 

In de  verordening Burgerinitiatief Pijnacker-Nootdorp kunt u de voorwaarden en spelregels rustig nalezen. Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie via  griffie@pijnacker-nootdorp.nl  of telefonisch 14 015.