Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (de burgemeester), de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de fractievoorzitters en de griffier. Het presidium vergadert regelmatig in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar. De bedoeling van deze vergaderingen is om in hoofdlijnen de strategie te bepalen hoe en waarover de gemeenteraad wil vergaderen en hoe zij met elkaar omgaan. Ook bespreken de fractievoorzitters in grote lijnen het verloop van de komende raadsvergaderingen. De griffier adviseert de fractievoorzitters.

Vergaderingen van het presidium

Het presidium vergadert in principe elke twee maanden in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling presidium

Voorzitter

Leden

R. (Rob) van der Welle

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

B.P.J. (Barend) van de Kraats

Fractievoorzitter D66

A.H.K. (Carla) van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

H. (Harald) van Zielst

Fractievoorzitter Trots

B.H. (Ben) Glaser

Fractievoorzitter Eerlijk Alternatief

S. (Saskia) Kleewein

Fractievoorzitter Progressief PN

B.A. (Bernard) Minderhoud

Fractievoorzitter Gemeentebelangen

P.W.M.M. (Peter) van Haagen

Raadslid / vicevoorzitter gemeenteraad Gemeentebelangen

Griffier