Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad (de burgemeester), de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de fractievoorzitters en de griffier. Het presidium vergadert regelmatig in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar. De bedoeling van deze vergaderingen is om in hoofdlijnen de strategie te bepalen hoe en waarover de gemeenteraad wil vergaderen en hoe zij met elkaar omgaan. Ook bespreken de fractievoorzitters in grote lijnen het verloop van de komende raadsvergaderingen. De griffier adviseert de fractievoorzitters.

Vergaderingen van het presidium

Het presidium vergadert in principe elke twee maanden in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling presidium

Voorzitter

Leden

A.H.K. (Carla) van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

B.H. (Ben) Glaser

Fractievoorzitter Eerlijk Alternatief

N. (Nita) Graafland

Fractievoorzitter Graafland

P.W.M.M. (Peter) van Haagen

Raadslid / vicevoorzitter gemeenteraad Gemeentebelangen

G. (Gert-Jan) Klapwijk

Fractievoorzitter VVD

J.H. (Janno) Meijer

Fractievoorzitter CDA

B.A. (Bernard) Minderhoud

Fractievoorzitter Gemeentebelangen

R. (Rob) van der Welle

Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP

D.A. (Daniël) de Wolf

Fractievoorzitter D66

H. (Harald) van Zielst

Fractievoorzitter Trots

S. (Saskia) Kleewein

Fractievoorzitter Progressief PN

Griffier