Initiatiefvoorstel

Een raadslid kan zelf een voorstel doen voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening.