De Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wat verandert er in onze gemeente?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is al jaren bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer merkt u daar nog niet zoveel van. Wel heeft u kunnen meedenken over het toekomstbeeld dat we voor ogen hebben in onze gemeente. Hoe wonen, werken en leven we in 2050? Dit is beschreven in de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050 en in beeld gebracht via Het Panorama Pijnacker-Nootdorp. Deze omgevingsvisie beschrijft niet alleen de gewenste ontwikkeling van de gemeente maar vormt ook het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In onderstaande video krijgt u uitleg over het omgevingsplan en afwegingsruimte.

Wat verandert er na 1 januari 2024 voor u?

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Bewoners, ondernemers én ambtenaren kunnen straks via een landelijke centrale website – het digitale Omgevingsloket – alle informatie vinden over de fysieke leefomgeving in Pijnacker-Nootdorp. In dit nieuwe Omgevingsloket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

In onderstaande video krijgt u uitleg over het digitale Omgevingsloket.

Participatie

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen binnen onze gemeente. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeente. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarmee op weg te helpen hebben we een Stappenplan participatie voor initiatiefnemers opgesteld.

Onderstaande video legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan. Meer informatie over participatie vindt u op participatiebeleid.

Tot 1 januari 2024

De Omgevingswet wordt niet toegepast op aanvragen die voor 1 januari 2024 bij ons zijn ingediend of op lopende aanvragen. Ook niet wanneer uw omgevingsvergunning pas na 1 januari 2024 onherroepelijk is. Uw aanvraag wordt beoordeeld en behandeld volgens de huidige wet- en regelgeving.

Is uw conceptaanvraag in 2023 goedgekeurd, maar dient u uw definitieve aanvraag in ná 1 januari 2024, dan wordt uw aanvraag beoordeeld onder de Omgevingswet.

Meer informatie?

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de landelijke website van Aan de slag, de samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Zij hebben informatie voor inwoners en informatie voor bedrijven.