Interpellatie

Wil een raadslid het college ondervragen over politiek (zeer) gevoelige onderwerpen die niet op de agenda staan? Dan kan het raadslid interpellatie aanvragen.