Opvanglocatie Meikoninginlaan in Delfgauw

De gemeente vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Wij zijn bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn (maximaal 3 jaar). Hiervoor zijn 5 locaties aangewezen.

Een van de locaties is de voormalige vestiging van Kinderopvang SkippyPepijn aan de Meikoninginlaan in Delfgauw. SkippyPepijn heeft deze locatie sinds najaar 2022 niet meer in gebruik. Door de bestaande bebouwing van binnen enigszins aan te passen, is het mogelijk om ongeveer 40 personen tijdelijk te huisvesten.

Vraag en antwoord

De locatie wordt voor maximaal 3 jaar ter beschikking gesteld, voor tijdelijke noodopvang van ongeveer 40 mensen.  

Het gaat voornamelijk om de huisvesting van moeders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Er wordt gekeken voor wie deze locatie het meest geschikt is en op basis daarvan worden de mensen ingedeeld. 

Het gebouw is niet geschikt voor permanente bewoning, het gaat alleen om tijdelijke noodopvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Als deze opvang niet meer nodig is, zal het gebouw worden gesloopt. Er zijn op dit moment nog geen plannen voor ontwikkeling van de locatie na de sloop. 

De buitenkant van het gebouw is hetzelfde gebleven, alleen binnen is er op kleine schaal verbouwd. Er wordt geen extra bebouwing bij geplaatst.

Voor tijdelijke noodopvang voor maximaal 3 jaar is het gebouw geschikt, niet voor permanente bewoning.

De verwachting is niet dat op deze locatie mensen komen wonen met auto’s. Mocht het nodig zijn, kunnen we op het plein een aantal parkeerplekken maken.

Wij zijn hierover in gesprek met Avalex om te kijken wat voor deze locatie de beste oplossing is.

Hier zijn wij van op de hoogte. Het jeugd- en jongerenwerk wordt ingezet om het gesprek met deze jongeren aan te gaan. 

Opvang van vluchtelingen valt binnen de huidige bestemming Maatschappelijk. Dit betekent dat er geen vergunning nodig is om de locatie te gebruiken voor opvang van vluchtelingen. 

Bij levensbedreigende situaties belt u 112. 

Bij overlast belt u het algemene nummer van de politie of neemt u contact op met de wijkagent. 

Bij overige zaken kunt u zich wenden tot de gemeente en belt u 14015 of mailt u naar info@pijnacker-nootdorp.nl.