Opvanglocatie Oranjepark in Pijnacker

De gemeente vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Wij zijn bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn (maximaal 3 jaar). Hiervoor zijn 5 locaties aangewezen.

Een van de locaties is het Oranjepark aan de Emmastraat in Pijnacker, gelegen naast het gemeentekantoor. De ontwikkeling van dit gebied op lange termijn is nog onduidelijk. Door 9 mobile homes met daarbij de nodige voorzieningen te plaatsen, kunnen we op deze locatie sinds 1 oktober ongeveer 35 personen tijdelijk huisvesten.

Vraag en antwoord

Momenteel is dat niet aan de orde, maar het is in de toekomst niet uit te sluiten.

De locatie wordt alleen ingezet als tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente bepaalt dit zelf, het COA heeft hierop geen invloed.

De tijdelijke noodopvang is bedoeld voor maximaal 3 jaar en heeft daarmee geen invloed op de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

De mobile homes zijn goed geïsoleerd en volledig ingericht, daarmee zijn ze prima geschikt als tijdelijke woningen.

De mobile homes worden voorzien van een internetverbinding en een tv-aansluiting.

De gemeente betaalt de huisvesting, incl. nutsvoorzieningen, tv en internet.

De gemeente zal de inrichting van het parkeerterrein zodanig uitvoeren dat het parkeerterrein vanaf de Koninginnehof alleen voor voetgangers bereikbaar wordt. Auto’s bereiken het parkeerterrein vanaf de Nijverheidsweg.

Ja dat kan. De tekeningen zijn inmiddels aangepast.

Op dit moment heeft onze gemeente de taak om 100 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en langdurige huisvesting voor ze te realiseren. Deze taak is afgesproken en wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio Haaglanden. De vier locaties die onlangs zijn aangewezen voor langdurige opvang, zijn bedoeld voor de 100 vluchtelingen die momenteel verblijven in de noodopvang in het Van der Valk hotel.

Er is nu nog geen zicht op zelfstandige woonruimte voor vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven. In de huidige situatie kunnen vluchtelingen, die niet meer bij hun gastgezin kunnen verblijven, zich melden bij de Broodfabriek in Rijswijk. De Broodfabriek zorgt dan voor plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie in de regio. Zij hebben overzicht van de beschikbare bedden in de regio. Hierbij wordt proactief gekeken naar een plaats die past bij de situatie, maar dit kan natuurlijk niet worden gegarandeerd omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid.

De veiligheidsregio zoekt momenteel naar een nog betere oplossing. De gemeente heeft begrepen dat o.a. het Rode Kruis en TakeCareB&B binnenkort een loket openen bij de Broodfabriek. TakeCareB&B richt zich ook op huisvesting van vluchtelingen voor de langere termijn. Mogelijk gaan zij een rol vervullen bij het huisvesten van vluchtelingen die nu in een gastgezin verblijven. Dit is echter nog niet zeker.