Opvanglocatie Dwarskade in Nootdorp

De gemeente vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Wij zijn bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn (maximaal 3 jaar). Hiervoor zijn 5 locaties aangewezen.

Een van de locaties is een woning aan de Dwarskade in Nootdorp. De gemeente heeft deze woning aangekocht in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeente, waardoor het mogelijk was om deze beschikbaar te stellen voor tijdelijke opvang van Oekraïners. Momenteel wordt hier 1 gezin van 5 personen gehuisvest.

Vraag en antwoord

Per opvanglocatie wordt zorgvuldig afgewogen welke (gezins-) samenstelling van de vluchtelingen het meest passend is. Inmiddels is besloten om op deze locatie 1 gezin van 5 personen te huisvesten.

Op 25 mei konden wij deze vraag helaas nog niet beantwoorden. Inmiddels weten we dat het pand achter de woning inderdaad geen woonbestemming heeft. Daarom is besloten alleen vluchtelingen onder te brengen in het woonhuis.

De gemeente is eigenaar van de woning en verzekerd.

De gemeente zal de nieuwe bewoners informeren over belangrijke (praktische) zaken als het gebruik van de riolering en de afvoer van afval. Ook zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt over het schoonhouden van de locatie en de activiteiten die wel en niet zijn toegestaan op het terrein.

Veel vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in Hotel van der Valk willen graag aan het werk. Een aantal van hen heeft inmiddels werk gevonden en is al aan de slag gegaan. Het merendeel van de kinderen volgt onderwijs binnen of in de buurt van de gemeente. 

De vluchtelingen in het Van der Valk Hotel worden begeleid. Deze begeleiding wordt voortgezet na de verhuizing naar de Dwarskade.

Wanneer daar behoefte aan is, kan de gemeente tzt een kennismakingsbijeenkomst organiseren zodat omwonenden den de nieuwe bewoners elkaar leren en elkaar in de toekomst makkelijker weten te vinden.

Op de locatie Dwarskade wordt een gezin van vijf personen gehuisvest, dat verder begeleiding krijgt na de verhuizing uit het Van der Valk Hotel. In het geval van acute nood belt u met 112, als er sprake is van dringende zaken met de wijkpolitie en 14015 voor zaken die kunnen wachten tot maandag – vrijdag.

De Oekraïense vluchtelingen die nu in Hotel Van der Valk worden opgevangen, zijn allemaal ingeschreven in de gemeente dus beschikken over een burgerservicenummer. Ze vallen onder de GGD en de JGZ, waardoor ze automatisch worden uitgenodigd voor COVID vaccinaties en bevolkingsonderzoeken. Voor de mentale begeleiding is een ondersteunende instantie aanwezig in het hotel en wanneer er meer hulp nodig is, dan zijn daar ook mogelijkheden voor.   

De gemeente is voornemens om de vluchtelingen uit de Oekraïne maximaal 2 jaar op deze locatie te huisvesten.

Als daar aanleiding toe is, zullen wij omwonenden schriftelijk informeren bij wisselende samenstelling van de bewoners.

Deze mensen zijn blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben en veilig zijn. Er heerst veel onrust onder de mensen over de situatie in Oekraïne. De mensen zijn vindingrijk en gemotiveerd hun leven hier op te pakken. Nog niet iedereen heeft een dagbesteding. Sommige mensen zijn al aan het werk en de meeste kinderen gaan naar school. Ze kijken er naar uit om eigen eten te bereiden, dus het is mooi als dat straks op de tijdelijke locaties mogelijk is.