Opvang in Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. De opdracht is om tweeduizend plekken te verwezenlijken, waarvan honderd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd. De acute opvang is op dit moment georganiseerd in Hotel Van der Valk in Nootdorp.

Opvanglocaties voor de langere termijn

Omdat er nog geen zicht is op een einde van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente 5 locaties aangewezen voor de langere termijn. Hier kunnen we vanaf september 2022 honderd vluchtelingen huisvesten, op basis van volledige zelfredzaamheid. Dat betekent zelfstandige eenheden, waarin bewoners kunnen wonen, slapen, douchen en koken. Het gaat hier nog steeds om tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 3 jaar.

Vier locaties zijn gemeentelijke gebouwen die na een aantal aanpassingen en inrichting direct in gebruik kunnen worden genomen. De vijfde locatie is gemeentelijke grond waar mobile homes worden geplaatst. Deze vier locaties zijn:

Omwonenden van deze locaties zijn schriftelijk op de hoogte gesteld. Tijdens inloopavonden die in mei en juli hebben plaatsgevonden werden zij in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de betrokken medewerkers van de gemeente.

Vraag en antwoord

Een deel van de vluchtelingen wordt opgevangen in hotel Van der Valk. De overige vluchtelingen worden opgevangen door particulieren. Als u geen onderdak heeft, moet u zich fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk.

In een asielzoekerscentrum wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij wel in asielzoekerscentra terecht.

De veiligheidsregio Haaglanden heeft van het Rijk de opdracht gekregen tweeduizend vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt daar graag aan mee en is verantwoordelijk voor de realisatie van honderd plekken.

Dat hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne en het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt. De regio Haaglanden kan altijd nog opschalen om meer vluchtelingen op te nemen, wij als gemeente werken daar aan mee.

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne, maar wij gaan nu uit van maximaal drie jaar.

De gemeente is hier actief mee bezig. We toetsen en registreren mensen.

Daarnaast delen wij de folder uit die de Rijksoverheid heeft gemaakt over dit onderwerp. Deze is beschikbaar in drie talen: NederlandsOekraïens en Engels.

De gemeente heeft geen taak in het organiseren van huisvesting bij particulieren thuis. Gemeenten kunnen geen rol vervullen in bemiddelen of matchen van vraag en aanbod en ook niet bij de screening van particulieren op geschiktheid/veiligheid. De landelijke overheid heeft met andere maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om hierin een ondersteunende rol te spelen voor zowel de vluchtelingen als de mensen die hun huis beschikbaar willen stellen. Onder andere Vluchtelingenwerk Nederland, Takecarebnb en het Rode kruis spelen hierin een rol.

Nadat vluchtelingen bij mensen thuis zijn opgevangen, heeft de gemeente wel een ondersteunende rol in de registratie in het Basisregistratie Personen (BRP) en in de ‘maatschappelijke begeleiding’. Hierbij kan gedacht worden aan gezondheidszorg, onderwijs en werk etc. Als er sprake is van acute financiële nood, kan de gemeente hierin – in afwachting van de landelijke regelingen – bij helpen.

Om particulieren en vluchtelingen nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de gemeente een ‘Oekraïne informatiepunt’ geopend. Hier kunnen zij terecht met al hun praktische vragen.

U kunt het informatiepunt op verschillende manieren bereiken:

  • via e-mail; mail naar helpoekraine@pijnacker-nootdorp.nl
  • telefonisch; via ons klantcontactcentrum via tel. 14015
  • op het gemeentekantoor, elke dinsdag -en donderdagochtend van 10.00 – 13.00 uur. Hiervoor maakt u vooraf een afspraak bij ons klantcontactcentrum via tel. 14015

Daarnaast biedt Stichting Welzijn Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) individuele ondersteuning aan gastgezinnen en de Oekraïense vluchtelingen op maatschappelijk gebied.

Op dit moment heeft onze gemeente de taak om 100 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en langdurige huisvesting voor ze te realiseren. Deze taak is afgesproken en wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio Haaglanden. De vier locaties die onlangs zijn aangewezen voor langdurige opvang, zijn bedoeld voor de 100 vluchtelingen die momenteel verblijven in de noodopvang in het Van der Valk hotel.

Er is nu nog geen zicht op zelfstandige woonruimte voor vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven. In de huidige situatie kunnen vluchtelingen, die niet meer bij hun gastgezin kunnen verblijven, zich melden bij de Broodfabriek in Rijswijk. De Broodfabriek zorgt dan voor plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie in de regio. Zij hebben overzicht van de beschikbare bedden in de regio. Hierbij wordt proactief gekeken naar een plaats die past bij de situatie, maar dit kan natuurlijk niet worden gegarandeerd omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid.

De veiligheidsregio zoekt momenteel naar een nog betere oplossing. De gemeente heeft begrepen dat o.a. het Rode Kruis en TakeCareB&B binnenkort een loket openen bij de Broodfabriek. TakeCareB&B richt zich ook op huisvesting van vluchtelingen voor de langere termijn. Mogelijk gaan zij een rol vervullen bij het huisvesten van vluchtelingen die nu in een gastgezin verblijven. Dit is echter nog niet zeker.