Opvanglocatie Molenweg in Nootdorp

De gemeente vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Wij zijn bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn (maximaal 3 jaar). Hiervoor zijn 4 locaties aangewezen.

Een van de locaties is de huidige vestiging van Ipse de Bruggen aan de Molenweg in Nootdorp. Deze locatie wordt vanaf de zomer van 2022 niet meer gebruikt door Ipse. Door de bestaande bebouwing van binnen enigszins aan te passen, is het per september 2022 mogelijk om hier ongeveer 15 vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

Vraag en antwoord

In overleg met Avalex en de nieuwe bewoners maakt de gemeente afspraken over het afsluiten van de poort buiten de openingstijden van het afvalbrengstation.

De gemeente gaat hierover in gesprek met Avalex.

De gemeente houdt hier rekening mee bij de indeling van de bewoners en bereidt deze mensen hier vooraf zo goed mogelijk op voor.  

De gemeente is voornemens om de vluchtelingen uit de Oekraïne maximaal 3 jaar op deze locatie te huisvesten.

De gemeente regelt speelmogelijkheden voor kinderen op deze locatie.

De locatie heeft de bestemming ‘maatschappelijk’ en maakt het gewijzigd gebruik ervan mogelijk.

Wanneer de locaties in gebruik worden genomen, is er voor iedere locatie een aanspreekpunt waar omwonenden terecht kunnen als ze vragen hebben of signalen/problemen willen delen. De contactgegevens worden tzt gedeeld met alle omwonenden.  

Wanneer daar behoefte aan is, kan de gemeente tzt een kennismakingsbijeenkomst organiseren zodat omwonenden den de nieuwe bewoners elkaar leren en elkaar in de toekomst makkelijker weten te vinden.

Veel vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in Hotel van der Valk willen graag aan het werk. Een aantal van hen heeft inmiddels werk gevonden en is al aan de slag gegaan. Het merendeel van de kinderen volgt onderwijs binnen of in de buurt van de gemeente. 

De vluchtelingen in het Van der Valk Hotel krijgen op dit moment ondersteuning op maatschappelijk gebied vanuit Stichting Welzijn Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) in samenwerking met diverse vrijwilligers en tolken. Deze ondersteuning wordt straks voortgezet wanneer de vluchtelingen naar de locatie aan de Molenweg verhuizen.

De gemeente zal de nieuwe bewoners informeren over belangrijke (praktische) zaken als het gebruik van de riolering en de afvoer van afval. Ook zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt over het schoonhouden van de locatie en de activiteiten die wel en niet zijn toegestaan op het terrein. Bijgevoegd vindt u deze afspraken voor de locatie aan de Molenweg.

De Oekraïense vluchtelingen die nu in Hotel Van der Valk worden opgevangen, zijn allemaal ingeschreven in de gemeente dus beschikken over een burgerservicenummer. Ze vallen onder de GGD en de JGZ, waardoor ze automatisch worden uitgenodigd voor COVID vaccinaties en bevolkingsonderzoeken. Voor de mentale begeleiding is een ondersteunende instantie aanwezig in het hotel en wanneer er meer hulp nodig is, dan zijn daar ook mogelijkheden voor.   

Deze mensen zijn blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben en veilig zijn. Er heerst veel onrust onder de mensen over de situatie in Oekraïne. De mensen zijn vindingrijk en assertief. Nog niet iedereen heeft een dagbesteding. Sommige mensen zijn al aan het werk en de meeste kinderen gaan naar school. Ze kijken er naar uit om eigen eten te bereiden, dus het is mooi als dat straks op de tijdelijke locaties mogelijk is.