Opvang bij particulieren

De afgelopen maanden zijn er veel initiatieven in de gemeente ontstaan om vluchtelingen te helpen. Dat is mooi om te zien. Oekraïners kunnen opgevangen worden door familie, vrienden of een gastgezin, ook wel particuliere opvang genoemd.

Informatie over particuliere opvang

Wilt u vluchtelingen bij u thuis opvangen? Dan kunt u voor meer informatie terecht op de website RefugeeHelp en de website van vluchtelingenwerk. Ook kan opvang aangeboden worden via Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’ voor mensen met vragen over het aanbieden van tijdelijke huisvesting. Deze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 4455888.

Ondersteuning vanuit de gemeente

Ook bij de gemeente kunt u terecht met al uw praktische vragen die betrekking hebben op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Om u van dienst te zijn hebben wij een ‘Oekraïne informatiepunt’ geopend. Medewerkers van dit informatiepunt zijn speciaal aangesteld om uw vragen en die van de vluchtelingen te beantwoorden. En als dat niet direct lukt, kunnen zij dat uitzoeken of u zoveel mogelijk verder helpen. U kunt het informatiepunt op verschillende manieren bereiken:

  • via e-mail; mail naar helpoekraine@pijnacker-nootdorp.nl
  • telefonisch; via ons klantcontactcentrum via tel. 14015
  • op het gemeentekantoor, elke dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur. Hiervoor maakt u vooraf een afspraak bij ons klantcontactcentrum via tel. 14015
  • daarnaast biedt Stichting Welzijn Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) individuele ondersteuning aan gastgezinnen en de Oekraïense vluchtelingen op maatschappelijk gebied.

Vraag en antwoord

Voor meer informatie kunt u terecht op de website RefugeeHelp en de website van vluchtelingenwerk. Ook kan opvang aangeboden worden via Takecarebnb. Deze organisatie regelt vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het Rode Kruis heeft een Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’ voor mensen met vragen over het aanbieden van tijdelijke huisvesting. Deze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via 070 4455888.

Vooral het aanbod van zelfstandige woonruimte is welkom (airbnb-locaties, bed & breakfasts en vakantiewoningen), zodat vluchtelingen daar wat langer zelfstandig kunnen verblijven.

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Particuliere woonruimte aanbieden gebeurt op vrijwillige basis. Wanneer u wilt stoppen, kunt hier met uw gasten goede afspraken over maken. Zie voor handige tips over het opvangen van vluchtelingen de website van Takcarebnb: 10 tips voor het opvangen van een vluchteling | Takecarebnb.org.

In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

Op dit moment heeft onze gemeente de taak om 100 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en langdurige huisvesting voor ze te realiseren. Deze taak is afgesproken en wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio Haaglanden. De vier locaties die onlangs zijn aangewezen voor langdurige opvang, zijn bedoeld voor de 100 vluchtelingen die momenteel verblijven in de noodopvang in het Van der Valk hotel.

Er is nu nog geen zicht op zelfstandige woonruimte voor vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven. In de huidige situatie kunnen vluchtelingen, die niet meer bij hun gastgezin kunnen verblijven, zich melden bij de Broodfabriek in Rijswijk. De Broodfabriek zorgt dan voor plaatsing in een gemeentelijke opvanglocatie in de regio. Zij hebben overzicht van de beschikbare bedden in de regio. Hierbij wordt proactief gekeken naar een plaats die past bij de situatie, maar dit kan natuurlijk niet worden gegarandeerd omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid.

De veiligheidsregio zoekt momenteel naar een nog betere oplossing. De gemeente heeft begrepen dat o.a. het Rode Kruis en TakeCareB&B binnenkort een loket openen bij de Broodfabriek. TakeCareB&B richt zich ook op huisvesting van vluchtelingen voor de langere termijn. Mogelijk gaan zij een rol vervullen bij het huisvesten van vluchtelingen die nu in een gastgezin verblijven. Dit is echter nog niet zeker.

Bekijk de handige tips over het opvangen van vluchtelingen in huis op de website van Takecarebnb: 10 tips voor het opvangen van een vluchteling | Takecarebnb.org.

Voor het aanmelden van uw woonruimte is het niet noodzakelijk direct een Verklaring Omtrent het Gedrag te hebben. Indien u als gastgezin gekozen wordt, wordt er contact met u opgenomen voor de aanvraag van een VOG.

Er is een landelijke regeling voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne (leefgeld). Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Aanvragen leefgeld.

Het uitgangspunt is dat het tijdelijk opvangen van vluchtelingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van eventuele uitkeringen (gemeente, UWV, SVB), toeslagen of lokale heffingen van gastgezinnen.

Bijstand

De kostendelersnorm uit de Participatiewet wordt gedurende het eerste half jaar niet toegepast bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De uitkeringsgerechtigde moet wel bij de gemeente melden dat hij een vluchteling opvangt. Eventuele afspraken die zijn gemaakt over een vrijwillige bijdrage die wordt ontvangen van de opgevangen vluchteling moeten ook worden gemeld.

SVB

Actuele informatie over de gevolgen van het opvangen van vluchtelingen voor pensioen of uitkering van het SVB staat op de website van het SVB.

UWV

Het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne opvangt heeft in principe geen gevolgen voor een uitkering van UWV. Bij vragen over een specifieke situatie kunt u contact opnemen met UWV. 

Toeslagen (zoals kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag) 

De Rijksoverheid brengt op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn het opvangen van vluchtelingen voor het ontvangen van toeslagen. Houdt voor de actuele ontwikkelingen onze website of die van de belastingdienst in de gaten.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen

De gevolgen voor de waterschapsbelasting worden door de Rijksoverheid in beeld gebracht. Onze gemeente brengt de gevolgen voor de gemeentelijke belastingen in beeld. Houdt voor de actuele ontwikkelingen onze website in de gaten.

Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een biometrisch paspoort beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar. Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).