Aanvragen leefgeld

Na inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente, kunnen Oekraïense vluchtelingen leefgeld krijgen. Dit geldt alleen voor mensen die worden opgevangen door particulieren. Het gaat om een maandelijkse vergoeding voor: 

 • € 205 per persoon per maand voor voedsel
 • € 55 per persoon per maand voor kleding en andere persoonlijke uitgaven
 • Wooncomponent: € 215 per volwassene per maand en € 55 per minderjarige per maand

De wooncomponent is bedoeld voor kosten als openbaar vervoer, activiteiten buitenshuis maar ook om (vrijwillig) bij te dragen aan de kosten van het gastgezin (de zogenaamde wooncomponent). Over dit laatste kunt u met het gastgezin gezamenlijk afspraken maken. Gasthuishoudens ontvangen geen zelfstandige vergoeding van de overheid.

Hoe ontvangen vluchtelingen het leefgeld?

Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente op hun bankrekening. Hiervoor moet wel eerst een aanvraag worden ingediend. Dit aanvraagformulier vindt u hieronder. Voor mensen die geen reguliere bankrekening kunnen openen, omdat zij niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken, heeft de gemeente bankpassen aangevraagd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

 • Een adres in Pijnacker-Nootdorp
 • Een BSN-nummer
 • Een Nederlands bankrekeningnummer

Wat moet ik met de aanvraag meesturen?

 • Kopie ID-bewijs
 • Kopie bankpas

Waar stuur ik de aanvraag naartoe?

Het aanvraagformulier kunt u ingevuld terugsturen via info@pijnacker-nootdorp.nl of naar:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Afdeling Sociaal Domein t.a.v. Participatie
Antwoordnummer 13016
2650 VE Pijnacker

Vraag en antwoord

 • Het leefgeld wordt op elke eerste dag van de maand uitgekeerd.
 • Meldt u zich aan na de eerste dag van de maand? Dan wordt het leefgeld berekend naar het resterend aantal dagen van de maand. In de daaropvolgende maand ontvangt u de volledige toelage.
 • De datum van inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente is leidend.
 • De regeling geldt vanaf 1 april 2022.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen geen leefgeld meer als zij:

 • uit de gemeente vertrekken. Bijvoorbeeld als ze ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • niet meer in een gastgezin verblijven.
 • betaald werk doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand. Gezinsleden die geen betaald werk doen, blijven wel leefgeld ontvangen.

Het is belangrijk dat de vluchtelingen wijzigingen zo snel mogelijk worden doorgegeven via e-mail teamparticipatie@pijnacker-nootdorp.nl. Wanneer u niet langer woonruimte biedt aan uw gasten, kunt u dit ook via dit e-mail adres doorgeven. Op deze manier kunnen wij het leefgeld op de nieuwe situatie aanpassen (en terugvordering voorkomen). Daarnaast moet u deze wijziging doorgeven bij de basisregistratie persoonsgegevens.