Informatie voor Oekraïners

Pijnacker-Nootdorp biedt vluchtelingen uit Oekraïne opvang en onderdak. Vluchtelingen die geen onderdak hebben kunnen zich aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk.

Refugeehelp

Samen met Oekraïense vluchtelingen hebben Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis en het Leger des Heils de site Refugeehelp.nl opgezet, in de hoop mensen zo snel mogelijk wegwijs te maken. RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

WhatsApp-hulplijn Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. U kunt hier een (voice-)bericht naar sturen met praktische vragen in het Oekraïens en Engels. Het telefoonnummer is 06 48 15 80 53. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.

Mensen die in het Nederlands hulp willen vragen of bieden, kunnen terecht bij de Nederlandstalige ‘Informatielijn Oekraïne’. Ze kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met vragen over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden. De Informatielijn Oekraïne is op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar via tel. 070 4455888. Kijk voor meer informatie in het Oekraïens op de website van het Rode Kruis.

Als u als vluchteling uit Oekraïne geen onderdak heeft, moet u zich fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk (adres: Volmerlaan 12). Vanuit de aanmeldlocatie zorgt de gemeente ervoor dat u een slaapplaats krijgt.

Heeft u vragen over het aanmelden? Stuur dan een e-mail naar gemeente Den Haag vluchtelingenzorg@denhaag.nl.

U kunt met de tram, bus of trein naar de Broodfabriek. Bekijk de route via reisplanner 9292. Voer hier het adres van de Broodfabriek, Volmerlaan 12 te Rijswijk, in. U ziet dan meteen welke bus, tram of trein u moet nemen.

Met de Randstadrail:

Stap op de Randstadrail richting Den Haag Centraal, vanaf station Pijnacker-Zuid, Pijnacker-Centrum of station Nootdorp.

Met lijnbus 455:

In Pijnacker en Delfgauw kunt u op verschillende plekken opstappen op lijnbus 455 richting Station Delft. Vanaf daar neemt u de trein richting Station Rijswijk.

Vanaf Den Haag Centraal Station:

Vertrek spoor 1, 2 of 3 NS-sprinter richting Dordrecht. Aankomst Treinstation Rijswijk, lopen 12 minuten

Vanaf Den Haag Hollands Spoor:

Vertrek spoor 3, NS-sprinter richting Dordrecht. Aankomst Treinstation Rijswijk, lopen 12 minuten Vertrek perron B Tram 17 richting Wateringen, aankomst tram/bushalte Volmerlaan Rijswijk, lopen 3 minuten)

Looproute vanaf Station Rijswijk

Stap uit op station Rijswijk en neem de uitgang richting de stationshal die uitkomt op de Sir Winston Churchilllaan. Ga rechtsaf en loop de Lange Kleiweg op. Ga linksaf de Visseringlaan in en bij de stoplichten rechts de Volmerlaan op. De hoofdingang bevindt zich na 100 meter lopen aan uw rechterhand.

Bekijk de route in Google maps

Ja, als u in Nederland verblijft moet u zich inschrijven bij de gemeente. Inschrijven kan op het tijdelijke verblijfadres. Na de inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het aanvragen van regelingen. Doe de inschrijving daarom zo snel mogelijk.

Een afspraak maken voor het inschrijven van iemand uit Oekraïne kan telefonisch via tel. 14015.

Naar de afspraak moet u een paspoort of identiteitskaart meenemen en indien u hierover beschikt aktes van de Burgerlijke Stand (Huwelijksakte, geboorteakte, etc.). Als u die documenten niet heeft maar wel Oekraïner bent, dan kunt u vervangende documenten aanvragen bij de consulaire afdeling van de Oekraïense Ambassade in Den Haag. In andere gevallen kunt u worden doorverwezen voor een aanvullend herkomst- en identificatieonderzoek.

Mensen die opgevangen worden in hotel Van der Valk hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Medewerkers van de gemeente komen hiervoor naar het hotel toe.

Zie voor veel gestelde vragen over het inschrijven in de BRP de website van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Nee, Oekraïners hoeven niet in een asielprocedure. U krijgt een verblijfstatus. Hoe u deze moet aanvragen, wordt momenteel uitgewerkt door het Rijk. Zodra hier mee over bekend is, vermelden wij dat op deze pagina.

Na inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente, kunt u leefgeld krijgen. Dit kunt u aanvragen op de pagina Aanvragen leefgeld.

Wij adviseren om zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Dit geldt zeker als u gebruik wilt maken van de leefgeldregeling. Wij kunnen alleen geld overmaken als u een Nederlands bankrekeningnummer heeft.

U kunt een bankrekening aanvragen bij een bank naar keuze. Wij adviseren hierbij wel een afspraak te maken op een (bank)kantoor.

Voor mensen die geen reguliere bankrekening kunnen openen, omdat zij niet over een geldig legitimatiebewijs beschikken, heeft de gemeente bankpassen aangevraagd bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Het is wenselijk dat ze zo snel mogelijk naar school kunnen om leeftijdsgenoten te ontmoeten en om te leren en te spelen.

Basisonderwijs

De ouders mogen hun kind(eren) aanmelden op de school van voorkeur. Die school bekijkt dan, samen met de ouders, of de leerling een plekje kan krijgen. De school van voorkeur kan de ouders echter ook doorverwijzen naar een andere school. Dat komt, omdat het aantal gevluchte Oekraïense kinderen toeneemt en er niet meteen een plekje is op onze scholen.

De gemeente zet samen met de schoolbesturen in op het realiseren van extra, tijdelijke onderwijsvoorzieningen zoals speciale taal- en vluchtelingenklassen en leerkrachten met ervaring met het lesgeven aan vluchtelingen, zodat we ieder kind een goede plek kunnen bieden. De schoolbesturen werken hard aan deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen, zodat alle kinderen een plekje kunnen krijgen.

Voorgezet onderwijs

Jongeren in de leeftijd van het voorgezet onderwijs, worden doorverwezen naar de Internationale Schakelklas in Delft. Aanmelden en doorverwijzen loopt via c.storm@grotiuscollege.nl.

Leerlingen die een afstand moeten overbruggen naar de school van hun keuze kunnen met de fiets gaan. Hiervoor zijn en worden fietsen ingezameld door de gemeente.

Aan vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 2 jaar en drie maanden tot vier jaar biedt de gemeente twee dagdelen per week gratis ‘Peuteropvang’. Op die manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling en krijgen ze de kans om met andere (Nederlandstalige) kinderen te spelen. Aanmelden en doorverwijzen loopt via: E.vanderHeeft@pijnacker-nootdorp.nl. De gemeente voorziet niet in reguliere kinderopvang voor vluchtelingen die willen werken. We raden de vluchtelingen aan om onderling afspraken te maken en elkaar te helpen met de opvang.

Er is op dit moment nog niet voorzien in bekostiging van taalonderwijs voor volwassenen.

Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV.

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. De overheid wil vluchtelingen zo beschermen tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

U als vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.

Zie voor meer informatie over werken in Nederland de website van de Rijksoverheid.

Om te kunnen werken heeft u een document nodig waaruit uw verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Als u zich inschrijft bij de gemeente, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN.

Het kost wel enige tijd om documenten beschikbaar te stellen waar uw verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022.

Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen.

Daarnaast werkt de Rijksoverheid eraan om deze overgangsperiode uit te breiden, en toe te passen op staatlozen en onderdanen van andere derde landen dan Oekraïne die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming kregen of in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning die overeenkomstig Oekraïens recht is afgegeven.

Er is op dit moment nog geen speciale regeling voor Oekraïense vluchtelingen met een andere nationaliteit. Of u langdurig mag verblijven in Nederland is afhankelijk van uw nationaliteit en de geldende regels. Houd de website van de IND in de gaten voor meer informatie.

Voor mensen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, geldt dat zij zich ook moeten inschrijven in de BRP. Voor de inschrijving hebben dat zij hun paspoort en verblijfsvergunning uit Oekraïne nodig.

Ja. Wanneer u als opgevangen vluchteling, gezondheidszorg nodig heeft kunt u in eerste instantie worden gezien door de huisarts van uw gastgezin. De huisarts kan u doorverwijzen naar specialisten voor eventuele verdere zorg.

Zie voor meer informatie over zorg, zorgkosten en zorgverzekeringen de website van Zorgverzekeringslijn. Deze website is geschreven in zowel het Nederlands als in Oekraïens.

U als opgevangen vluchteling heeft in de meeste gevallen geen Nederlandse ziektekostenverzekering. De zorg wordt dan betaald op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De huisarts of andere zorgverlener kan de kosten declareren bij het CAK. U hoeft hier niets voor te doen.

Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, vindt u in verschillende talen op de website van Zorgverzekeringslijn. Deze website is geschreven in zowel het Nederlands als in Oekraïens.

Werkt u in Nederland?  

Dan vervalt deze wijze van vergoeding en moet u een Nederlandse zorgverzekering afsluiten (zie onderstaande vraag). 

Iedereen die in Nederland in loondienst werkt en daarmee een arbeidsovereenkomst aangaat, heeft een zorgverzekeringsplicht. Dit betekent dat je als werknemer een zorgverzekering moet hebben. Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

Als u aan het werk gaat moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten. Deze gaat dan in met terugwerkende kracht per de 1e dag dat u werkt voor uw werkgever. U moet de zorgpremie dan ook met terugwerkende kracht betalen. Ons advies is dan ook om de zorgverzekering binnen een maand af te sluiten, nadat u aan het werk gaat.

Als u wordt ontslagen of stopt met werken binnen 26 weken moet u dit met een schriftelijk bewijs aangegeven bij uw zorgverzekering. De zorgverzekering zal beëindigd worden vanwege het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Uw zorg wordt dan weer betaald op grond van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Als de arbeidsovereenkomst na 26 weken wordt beëindigd, loopt de zorgverzekeringsplicht door omdat er dan sprake is van een tijdelijke onderbreking van arbeid in loondienst en aanspraak ontstaat op een WW-uitkering.

De zorgverzekeringsplicht betekent ook dat wanneer u werkt en u naar de huisarts of andere (spoed) zorg moet, u deze zorgkosten contant moet afrekenen en zelf moet declareren bij de zorgverzekering. Werken in loondienst betekent dat verleende zorg aan u niet meer kan worden gedeclareerd op basis van de ‘subsidieregeling onverzekerden’ bij het CAK.

Tip: Bij een laag inkomen en beperkt vermogen is er recht op zorgtoeslag. Zie voor meer informatie hierover de website van de Belastingdienst.

In de deze eerste fase zal het Ministerie van Justitie en Veiligheid via het Consortium eventuele schade aan eigendommen van een gastgezin, veroorzaakt door u als opgevangen vluchteling, vergoeden. In deze gevallen kan het gastgezin contact opnemen met Takecarebnb. Zij kunnen verder helpen. Indien hierna de particuliere opvang door het Consortium landelijk wordt uitgerold, bekijkt de overheid hoe moet worden omgegaan met schade aan eigendommen die ontstaan is tijdens het verblijf van vluchtelingen. 

Alle vluchtelingen vanuit Oekraïne worden in de gelegenheid te gesteld om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren, volgens de daarvoor geldende richtlijn, zie COVID-19-vaccinatie. U kunt gebruikmaken van inloopspreekuren of een afspraak maken bij de GGD.

Sommige vluchtelingen uit Oekraïne nemen hun huisdier mee op hun vlucht. Zodra het dier in Nederland is, is het van belang zo snel mogelijk te regelen dat het diergeneeskundige zorg krijgt: een gezondheidscheck, plaatsing van een chip en registratie inclusief een paspoort, vaccinatie tegen rabiës en ontwormen (Milbemax). Hiervoor kan contact worden gezocht met een dierenarts in de gemeente.

Via de website  Hulpvoordierenuitoekraine.nl is veel informatie en hulp beschikbaar. Zo kan diergeneeskundige zorg op locatie worden gecoördineerd en kunnen kosten hiervoor worden vergoed.