Opvanglocatie brandweerkazerne Nootdorp

De gemeente vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Wij zijn bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn (maximaal 3 jaar). Hiervoor zijn 5 locaties aangewezen.

Een van de locaties is de voormalige brandweerkazerne in Nootdorp, die al enige tijd leeg staat. Voor de ontwikkeling van het plan Hart van Nootdorp zal de kazerne gesloopt worden. Gezien de taakstelling van de gemeente om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, wordt de sloop van de brandweerkazerne in Nootdorp uitgesteld tot en met juli 2023. Hiermee wordt de opvang van 8 mensen mogelijk gemaakt.

Vraag en antwoord

Afhankelijk van de te doorlopen procedures voor de bouw van het combinatiegebouw op deze locatie, zou het uitstel van sloop eventueel verlengd kunnen worden tot februari 2024. De Klauterbeer wordt volgens planning rond eind augustus 2022 gesloopt, om ruimte te maken voor de tijdelijke sporthal.

Het uitstellen van de sloop van de voormalige brandweerkazerne is niet van invloed op de planning van de ontwikkelingen van Hart van Nootdorp. Ook heeft dit geen gevolgen voor de inhoud van het project.