Taken en bevoegdheden van het college

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het college

  • bereidt beslissingen van de gemeenteraad voor;
  • voert besluiten van de gemeenteraad uit;
  • verleent vergunningen en ontheffingen;
  • besluit over het aangaan van overeenkomsten;
  • besluit over het verlenen van subsidie.

Alle leden van het college hebben eigen onderwerpen of delen van de gemeente waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat noemen we de portefeuille. Verandert de samenstelling van het college? Dan wordt de portefeuilleverdeling meestal ook aangepast.

Gedelegeerde bevoegdheden

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt zijn er al gauw twee maanden voorbij. De raad heeft daarom een aantal van zijn bevoegdheden overgedragen aan het college. Daardoor kunnen dingen sneller worden geregeld. Dat overdragen noemen we ook wel ‘delegeren’. Om welke bevoegdheden het gaat, staat in het Delegatiebesluit 2011.

Gemandateerde besluiten

Dagelijks worden vele (kleinere) besluiten genomen. De collegeleden zouden daardoor weinig tijd over hebben voor grotere zaken. Daarom mag een aantal medewerkers bepaalde besluiten nemen namens het college of de burgemeester. Dat noemen we ‘mandaat’. In het Mandaatbesluit staat welke medewerkers over welke zaken mogen besluiten namens het college of de burgemeester.