Terug naar de vorige pagina

Bart (B.J.P.) van Straten

Wethouder - VVD

Verantwoordelijkheden

 • Ruimtelijke ordening (ruimtelijke ordening, Omgevingswet en begraafplaatsen)
 • Duurzame Mobiliteit (beleid en beheer verkeer en infrastructuur, openbaar vervoer en parkeerbeleid)
 • Economie (vestigingsklimaat, winkelcentra, bedrijventerreinen, bedrijvenloket en digitale economie)
 • Water en klimaat (waterbeheer / waterketen, klimaatadaptatie en rioleringsplan)
 • Projecten: Mobiliteitsprojecten, Ruimte voor Ruimte, De Boezem en Katwijkerlaan

Nevenactiviteiten

 • Lid Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) BC vervoersautoriteit
  • ambtshalve
 • Lid Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) BC economisch vestigingsklimaat
  • ambtshalve
 • Lid Stuurgroep Deltacommissaris
  • ambtshalve
 • Lid BPH
  • ambtshalve
 • Lid AB Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), plv.
  • ambtshalve
 • Lid VNG adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers
  • ambtshalve