Terug naar de vorige pagina

Annelies (A.) Kroeskamp

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is een belangrijke schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie en eerste adviseur van het college.