Terug naar de vorige pagina

Hanneke (J.C.O.) van de Gevel

Wethouder - Eerlijk Alternatief

Verantwoordelijkheden

 • Maatschappelijke ondersteuning (ouderenzorg, Wmo, maatwerk-voorzieningen 18+, mantelzorg-ondersteuning, GGZ, beschermd thuis en subsidiebeleid)
 • Evenementenbeleid (citymarketing, toerisme en evenementen)
 • Leefbaarheid (beheer openbare ruimte, speelvoorzieningen, gladheidbestrijding, reiniging, wijkgericht werken en Buurtknip)
 • Cultuur (cultuurbeleid, monumentenzorg, kunst in de openbare ruimte, lokale omroep en Cultuurknip)
 • Dienstverlening (burgerparticipatie, klantcontactcentrum, archivering en automatisering)
 • Projecten: Hulpmiddelendepot Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Inkoopstrategie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Doordecentralisaties Beschut Wonen Beschut Thuis, Klimaat bestendig klapwijk

Nevenactiviteiten

 • Lid Bestuur Netwerk Cultuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Lid Bestuur H5 Inkoop Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • ambtshalve
 • Lid Bestuur Zorg en veiligheidshuis
  • ambtshalve