Terug naar de vorige pagina

Peter (P.C.) Hennevanger

Wethouder - D66

Verantwoordelijkheden

 • FinanciĆ«n
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Sport
 • Dierenwelzijn
 • Bedrijfsvoering
 • Personeelszaken
 • Natuur en recreatie

Nevenactiviteiten

 • Lid Bestuur Avalex
  • ambtshalve
 • Aandeelhouderschap BNG Bank, Dunea en Stedin
  • ambtshalve
 • Lid Landschapstafel Hof van Delfland
  • ambtshalve
 • Lid gebiedstafels Buytenhout en Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
  • ambtshalve
 • Lid overleg Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
  • ambtshalve
 • Lid pijler Financien Platform Middelgrote Gemeenten
  • ambtshalve

Kernwethouder

 • Pijnacker