Terug naar de vorige pagina

Peter (P.C.) Hennevanger

Wethouder - D66

Verantwoordelijkheden

 • Financi├źn (planning en control, lokale heffingen)
 • Onderwijs en kinderopvang (onderwijsbeleid, IKC huisvesting, leerplicht, volwasseneneducatie)
 • Sport (sportbeleid, sportaccomodaties)
 • Natuur en recreatie (natuurontwikkeling en -beheer, recreatieve voorzieningen en dierenwelzijn)
 • Bedrijfsvoering (inkoop, personeel en organisatie en facilitair bedrijf)
 • Projecten: Hart van Nootdorp, Weidevogelkerngebied Zuidpolder Delfgauw, Omgevingsprogramma Groen

Nevenactiviteiten

 • Lid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
  • ambtshalve
 • Lid Samenwerkingsverband Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden
  • ambtshalve
 • Lid Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland
  • ambtshalve
 • Lid bestuur Stichting Landschapsfonds Midden Delfland
  • ambtshalve
 • Lid Gebiedstafel Regiopark Buytenhout
  • ambsthalve
 • Lid bestuur Avalex
  • ambtshalve
 • Aandeelhouderschap BNG Bank, Stedin en Dunea
  • ambtshalve