Terug naar de vorige pagina

Frank (F.J.M.) van Kuppeveld

Wethouder - CDA

Verantwoordelijkheden

 • Wonen
 • Economie: glastuinbouw
 • Energietransitie
 • Grondzaken
 • Milieu
 • Woningbouwprojecten

Nevenactiviteiten

 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haagland
  • ambtshalve
 • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • ambtshalve
 • Plv. Lid Bestuurscommissie Vervoersauthoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  • ambtshalve
 • Plv. bestuur Avalex

Kernwethouder

 • Nootdorp