Terug naar de vorige pagina

Frank (F.J.M.) van Kuppeveld

Wethouder - CDA

Verantwoordelijkheden

 • Wonen
 • Duurzame glastuinbouw
 • Grondzaken
 • Energietransitie
 • Economie
 • Projecten: Woningbouwprojecten, Sociaal Cultureel Centrum

Nevenactiviteiten

 • Greenport West-Holland
  • ambtshalve
 • Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden
  • ambtshalve
 • Bestuurlijk Netwerk Energie Rotterdam-Den Haag
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Bestuur Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Bestuur Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  • ambtshalve
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
  • ambtshalve