Terug naar de vorige pagina

Marieke (M.) van Bijnen

Wethouder - Progressief PN

Verantwoordelijkheden

 • Gezondheidsbeleid (Gezondheidszorg (GGD), jeugdgezondheidszorg en Veilig thuis)
 • Sociaal Domein (jeugd, welzijn, inburgering en vrijwilligerswerk)
 • Participatie (bestaanszekerheid, werk en inkomen)
 • Milieubeleid
 • Water en klimaat
 • Visie op sociaal domein, Doorontwikkeling afvalbeleid

Nevenactiviteiten

 • Lid Bestuurlijk Overleg Jeugd (H10)
  • ambsthalve
 • Lid Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarktregio Zuid- Holland Centraal
  • ambsthalve
 • Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GGD & Veilig Thuis Haaglanden
  • ambsthalve
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
  • ambsthalve
 • Portefeuillehoudersoverleg Jeugdgezondheidszorg Zuid- Holland West
  • ambsthalve
 • Opdrachtgeversoverleg Avalex
  • ambsthalve
 • Plaatsvervangend lid Bestuur Avalex
  • ambsthalve