Adviescommissies

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het collegeprogramma. Om goede besluiten te kunnen nemen, moet het college goed zicht hebben op de gevolgen van die besluiten. Daarom laten Burgemeester en Wethouders zich adviseren door verschillende commissies van inwoners met een specifieke deskundigheid en een grote betrokkenheid.