Commissie Naamgeving

De Commissie Naamgeving adviseert het college over de naamgeving van straten, wijken en buurten.

Staatnaamgeving is van groot belang voor de vindbaarheid van adressen. Er is daarom een Commissie Naamgeving die adviseert aan het college van burgemeester en wethouders over de naamgeving van de openbare ruimte, zoals straten, wijken, buurten en parken.

Samenstelling

De commissie bestaat uit vier leden en een ambtelijk secretaris. De burgemeester is voorzitter van de commissie. Er zijn drie externe leden. Zij hebben een affiniteit met de lokale historie.

Ambtelijke secretaris

Dhr. C.W. van Wijk, tel. 14 015
e-mail k.vanwijk@pijnacker-nootdorp.nl

Externe leden

  • Dhr. R.J.W.M. Brand
  • Dhr. A.A.C.J. Janssen
  • Dhr. J. De Hoog