Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) adviseert het college op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente. Ze kijkt of bouwplannen aan de eisen voldoen die in de Welstandsnota staan. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft een belangrijke rol in het bewaken van de Ruimtelijke Kwaliteit van de kernen, winkelcentra, het buitengebied en bedrijventerreinen. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en bouwplannen bij deze commissie terecht. Daarvoor is het meestal nodig dat er eerst een aanvraag of concept-aanvraag wordt ingediend bij de gemeente.

Samenstelling

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een burgerlid en een plaatsvervangend burgerlid. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via telefoonnummer 14 015.