Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college over het beleid op het gebied van

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • de Jeugdwet;
 • Werk en Inkomen.

De ASD bewaakt of de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de beleidsontwikkeling. En of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben. De ASD is daarmee een belangrijke schakel tussen de gemeente en inwoners. Het gaat vooral om inwoners die ondersteuning van de gemeente krijgen of die zich inzetten voor de samenleving.

Adviesraad Sociaal Domein
Op de achterste rij van links naar rechts:
Lisa Coronado Fernández, Piet van Adrichem, Monique Dekker, Saskia Wiegman, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan en Jos Arends

Op de voorste rij van links naar rechts:
Sandra van Overveld, Ad van Winden en Daniëlle van der Eerden

Samenstelling

De ASD bestaat uit een voorzitter en 9 leden. De ASD wordt geholpen door mensen die veel ervaring hebben met een uitkering of voorziening. Of door mensen die extra veel weten van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Werk en Inkomen. Een onafhankelijke secretaris ondersteunt de ASD.

Voorzitter : de heer P. van Adrichem
Secretaris : mevrouw S. van Overveld-Rensen

 • De heer J.B. (Jos) Arends
 • Mevrouw M.E. (Lisa) Coronado Fernández-Pauwels
 • Mevrouw M.G.M. (Monique) Dekker-van der Maarel
 • Mevrouw D. (Daniëlle) van der Eerden
 • Mevrouw H.J.G. (Hetty) Harmse-Vis
 • Mevrouw C. (Coby) de Koning
 • Mevrouw U. (Ursila) Middelburg-Soebhan
 • Mevrouw S. (Saskia) Wiegman
 • De heer A.B.W. (Ad) van Winden

Contact

U kunt contact opnemen met de ASD via e-mail: adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com

Adviezen van ASD en reactie van het college daarop