Milieuplatform

Het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp adviseert het college van burgemeester en wethouders over duurzaamheid in de ruimste zin van het woord.

Het Milieuplatform wil een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving en een duurzame samenleving, in samenspraak met inwoners.

Thema’s waarover het Milieuplatform adviseert zijn: ruimtegebruik en duurzaam bouwen, ecologie, verkeer en vervoer, recreatie, geluid, bodem, water, lucht, afval, energie, bedrijven en milieucommunicatie. Inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen zich melden bij het platform wanneer zij een speciaal onderwerp onder de aandacht willen brengen.

Samenstelling

De leden van het Milieuplatform vertegenwoordigen vooral lokale belangengroeperingen met betrokkenheid bij duurzaamheid, natuur- en milieuzaken, zoals bewonersverenigingen, ondernemersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties.

Leden

  • Dhr. P. Clabbers, voorzitter (onafhankelijk)
  • Dhr. R. Smokers, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
  • Dhr. S. Sliggers, Bewonersvereniging Delfgauw
  • Mvr. P. Graafland, Wijkvereniging Pijnacker Noord
  • Dhr. W. Luscuere
  • Mvr. D. van der Krijff-Looman
  • Dhr. E. Bakker
  • Mvr. M. Burgmeijer
  • Dhr. T. Duijvestijn

Word lid!

Bent u inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wilt u bijdragen aan belangenbehartiging op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu? Word dan lid van het Milieuplatform. Neem contact op met voorzitter, Paul Clabbers via e-mail pajmclabbers@gmail.com of telefoonnummer 06-48475780. U kunt ook contact opnemen met Aleta Kerklaan, Beleidsondersteunend medewerker Pijnacker-Nootdorp, via 06-50035541 of via e-mail a.kerklaan@pijnacker-nootdorp.nl

Vergaderingen

De vergaderingen van het Milieuplatform zijn openbaar en vinden plaats in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker.

Meer informatie

Voor meer informatie over of contact met het Milieuplatform kunt u contact opnemen met Aleta Kerklaan via e-mail a.kerklaan@pijnacker-nootdorp.nl