Cultuurplatform

Het Cultuurplatform is een overlegorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over cultuur in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het Cultuurplatform wil een optimaal cultuurbeleid en cultuurklimaat in de gemeente bevorderen. U kunt hierbij denken aan beeldende kunst, literatuur, muziek, dans, film en theater. Dit platform komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar.

Samenstelling

Het Cultuurplatform bestaat op dit moment uit zeven leden en een voorzitter. Allen beschikken over een directe relatie met cultuur. Sommigen zijn actief bij verenigingen/organisaties in de gemeente, anderen werken in de cultuursector. Bij de samenstelling is een zo breed mogelijke achtergrond van de culturele disciplines nagestreefd.

Leden

  • Mw. C. Grootenboer
  • Dhr. W.J. Keizer
  • Dhr. V. van Leeuwen
  • Mw. B. van Trier
  • Dhr. J. Schaap
  • Mw. J. van Veen

Voorzitter 

  • Dhr. D. Langendoen

Het Cultuurplatform wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Cultuur, Marcella Delissen, bereikbaar via tel. 14015 of per e-mail: m.delissen@pijnacker-nootdorp.nl.

Meer info

cultuurpijnackernootdorp@gmail.com