Sportplatform

Het sportplatform adviseert het college op het gebied van sport. De leden van het platform komen vijf á zes keer per jaar bij elkaar. Door het platform is de betrokkenheid bij het gemeentelijk sportbeleid gegarandeerd.

Samenstelling

Het sportplatform bestaat uit acht leden en een onafhankelijk voorzitter. Alle vertegenwoordigers hebben hun specifieke kennis van de sport.

Leden

  • dhr. H. Keizer (onafhankelijk voorzitter)
  • dhr. P.J.A. Bucx
  • mevr. S. Snel
  • mevr. N. de Vroome
  • dhr. R.L. Zandijk
  • dhr. M. van der Kraan
  • dhr. M. Marée
  • dhr. K. Pels
  • dhr. P. Boerefijn

Het sportplatform wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Sport, Sjoerd van der Sluis, bereikbaar via tel. 14 015 of per e-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.