Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemen

Het groene buitengebied van Pijnacker-Nootdorp zorgt samen met het fijnmazige netwerk van horeca en detailhandel voor een prettig woon- en leefklimaat. De gemeente heeft hierdoor een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat.

Coronavirus informatie voor ondernemers

Steeds meer bedrijven voelen de gevolgen van het coronavirus. De ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen als gevolg van de Corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel ondernemers maken zich zorgen. De gemeente kan ondernemers helpen met kennis en advies. Lees onderstaand artikel.

Economische visie

Samen met het bedrijfsleven zetten wij ons in voor een duurzaam en concurrerend ondernemings- en vestigingsklimaat in Pijnacker-Nootdorp.

Duurzame en innovatieve glastuinbouw

De lokale economie heeft als belangrijkste pijler de sterke, duurzame en innovatieve glastuinbouw. Hiermee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan het versterken van de positie van Greenport. Onze ondernemers lopen voorop in het duurzamer maken van de glastuinbouwsector.

Bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Met een breed aanbod aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties is er genoeg ruimte om de verwachte groei van de lokale economie en werkgelegenheid tot minimaal 2025 te ondersteunen.

Laatst gewijzigd

Contactgegevens voor Ondernemers

Telefoon: 14015
E-mail: info@pijnacker-nootdorp.nl

Accountmanagers bedrijfsleven

Yvonne van Elst, Serena Mulder en Anita Monshouwer

Gebiedsmakelaar Glastuinbouw

Rob van Dijk

Projectmanager Bedrijventerreinen

Harm Renders