Afvalstoffen lozen op riolering

Wilt u met het bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijke rioleringsstelsel? Dan heeft u één of meerdere vergunningen van de gemeente nodig.

De verwachte omvang en/of kwaliteit van de lozing bepaalt of de gemeente hierover advies vraagt aan het Hoogheemraadschap van Delfland. De afdeling IBOR van de gemeente kan voor u bepalen welke vergunning(en) u nodig heeft en waar u deze kunt aanvragen.

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling IBOR van de gemeente via telefoonnummer 14 015.