Bereikbaarheid bij werkzaamheden of evenementen

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of (gedeeltelijk) wilt afsluiten voor wegwerkzaamheden of in verband met een evenement, moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het melden van een tijdelijke verkeersmaatregel.

Voor werkzaamheden op of aan gemeentelijke wegen waarbij een (gedeeltelijke) afsluiting voor nodig is doet u een aanvraag via Nationaal Dataportaal Wegverkeer in het systeem MELVIN. Heeft u geen account? Dan kan u ook een e-mail sturen naar bereikbaarheid@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld in uw e-mail:

  • Een duidelijke omschrijving van de afgesloten wegen;
  • De begindatum en einddatum van de afsluiting;
  • Een verkeersplan dat voldoet aan de richtlijnen van de publicatie ‘Maatregelen op niet-autosnelwegen – Werk in uitvoering 96B’ van het C.R.O.W.

De gegevens voor het organiseren van een evenement dient u in bij de afdeling Wijkzaken, team Handhaving & Veiligheid. Deze afdeling vraagt vervolgens advies bij het team Bereikbaarheid of het gevraagde mogelijk is gezien andere afsluitingen of omleidingen op dat moment. Het team Bereikbaarheid informeert ook over de verkeerskundige voorwaarden en eisen bij het te organiseren evenement.

Hebben de werkzaamheden op gemeentelijke wegen tot gevolg dat er omleidingen gaan over de provinciale weg (N470)? Dan gelden de regels van Provincie Zuid-Holland.