Incidentele festiviteit melden

Heeft u de leiding over een bedrijf of sportvereniging? Dan mag u maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen overschreden worden. Hierbij mag u maximaal 80 dB(C) of 65 dB(A) geluid maken. Ernstige overlast moet u altijd voorkomen. Het overschrijden van de geluidsnormen mag op doordeweekse dagen tot 23.00 uur. In het weekend of op feestdagen tot 01.00 uur.

Voor de online melding hebt u uw eHerkenningsmiddel nodig. Melden moet uiterlijk 10 werkdagen voordat de activiteit plaatsvindt. Er zijn geen kosten aan verbonden. U moet de omwonenden tijdig op hoogte stellen van uw festiviteit.

  • een incidentele festiviteit meldt u uiterlijk 10 werkdagen voordat de festiviteit plaatsvindt;
  • de geluidsnorm betreft maximaal 80 dB(C) of 65 dB(A);
  • de overschrijding van de geluidsnormen mag door de weeks tot 23.00 uur en in het weekend of op feestdagen tot 01.00 uur duren. Dit geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor het terras;
  • ernstige overlast voor de omgeving moet u altijd voorkomen.
  • Omwonenden moeten 3 werkdagen voorafgaand aan de festiviteiten schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Dit kunt u melden bij Omgevingsdienst Haaglanden